Leiepriser

Overnattings priser  2016

Leiepriser, Lyns allianse lag

  • 2500,- pr. døgn. (uavhengig av antall mennesker)

Leiepriser, skoleklasser fastpris

  • 3000,- hverdager
  • 3500,- helg

Leiepriser, i privat regi

  • kr. 300,– pr. person pr. døgn.
  • Minimumsleie er kr. 3000,–
  • 30% rabatt ved leie av hele helgen (fre-søn)

Det inngås leiekontrakt ved leie av hytta. Etter inngått avtale skal ca 50 % av antatt leiebeløp betales ca. 4 uker før utleiedato. Nøkler hentes etter avtale.

Forøvrig gjelder:

  • Bruk av sovepose og laken er obligatorisk.
  • Mat og drikke må medbringes.
  • Mat og matrester, tomgods og søppel må tas med ved avreise.
  • Nyt oppholdet